logo
नागरिकां खातीर सुविधा - वेंचीक प्रकाशन योग्य कोंकणी निर्णय
निर्णय तारीख न्यायालय खटलो क्रमांक विभाग
  ३१/०७/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील / २२०७ / २०२३   पुलीस
  १९/०८/२०१३   मुंबई उच्च न्यायालय, गोंय   डब्ल्यू.पी. / ४५ / २०१०   महसूल
  ०१/०८/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी विविध याचिका/ ४२०१/१९९७, रिट याचिका (सीआरएल)/५३९/१९८६, रिट याचिका (सीआरएल)/५९२/१९८७   पुलीस
  ०८ /०१ /२००२   मुंबई उच्च न्यायालय, गोंय   डब्ल्यू.पी. / २५१ / २००१   बे -कायदेशीर बांदकाम / महसूल
  १५/०२/१९८३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी रिट याचिका / १०५३-१०५४/१९८२   पुलीस/कैद
  २८/०३/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   र्फौजदारी अपील / ९४३ /२०२३ [खास अनुमती याचिका (सीआरएल)] / ९१ ५/२०२३]   पुलीस/जामीन
  २७/०६/२०००   मुंबई उच्च न्यायालय, गोंय   रीट याचिका / २१३ / १९९८   महसूल/कुळ/बे-कायदेशीर बांदकाम
  २२/०४/२०२१   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील १६५९ –१६६०/ २०२१   दिवाणी हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी
  १०/०४/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील क्र. ९५७/२०२३   डिफॉल्ट जामीन
  १६ ०४ २०२१   सर्वोच्च न्यायालय   रीट याचिका (फौ.) क्र. ०२/२०२०   चेक बाऊन्स / कलम १३c (एन. आय अधीनेम १८८)
  १९/१०/१९९४   सर्वोच्च न्यायालय   दिल्ली डॉमॅस्टीक वकींग वुमेन्स फोरम वि. युनियि ऑफ इण्डिया आिी हेर   लैंगिक अत्याचार
  १९/१०/१९९४   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील क्र. ८३८/२०२१   अटकपूर्व जामीन
  १३/०८/१९६०   सर्वोच्च न्यायालय   द मिनरल डॅव्हलमॅण्ट कलकत्ता ऑफ इंडिया आनी हेर   खाण संबंधी
  २२/०३/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील क्र. ५३२८-५३२९/२०१६   पर्यावरण / सामान्य
  २८/०३/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील क्र. ८४४/२०२३   गुन्यावकारी / स्वास्थ्
  १७/०३/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील क्र. ८२२-८२३/२०२३   फौजदारी - अटकपूर्व जामीन - रद्द – करप, फिर्यादिचो हस्तक्षेपा खातीर अर्ज
  १९/०५/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील क्र. १६३६-१६३७/२०२३   फौजदारी - परिस्थितीजन्य पुरावो , डी.एन.ए. पुरावो, तपास अधिकार्‍यांची भुमिका आनी जापसालदारक्यो
  २३/०७/१९९०   सर्वोच्च न्यायालय   १९९० एस सी आर (३) ४९७   गोंय, दमण आनी दीव कृषि कुळ अधिनेम १९६४